Dane osobowe RODO
Informacja dla Kontrahentów, Klientów
 
W związku z wejściem w życie RODO uprzejmie informujemy, że administrujemy Państwa dane osobowe.  Wobec powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Pana/i danych osobowych jest „Geotermia Mazowiecka” S.A. , ul. Spółdzielcza 9a, 96-320 Mszczonów 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), w celach archiwalnych i dowodowych (art. 6 ust 1 lit. f RODO), w celach analitycznych, statystycznych (art. 6 ust 1 lit. f RODO), w celach marketingu  (art. 6 ust 1 lit. f RODO i pkt. 47 preambuły RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są: potrzeba zabezpieczenia dokumentów (dowodów), potrzeba przeprowadzania analizy danych oferowanych usług oraz potrzeba kontaktu w celu oferowania usług i realizacji umowy. 
Odbiorcami danych są nasi pracownicy i współpracownicy.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. 
Do celów marketingu  i realizacji analityki będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych  - adres
 
marta.chudzik@geotermia.com.pl
 
Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może być cofnięta w każdym czasie.